O PTM w mediach

Gazeta Lekarska 2018.04.17;

„Ze strychu do skrzydła. Leczenie mukowiscydozy na światowym poziomie”

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Artykuł redakcyjny

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce tłumaczenie wydanych w 2014 r. standardów Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy opisujących diagnostykę, leczenie, organizację ośrodka mukowiscydozy oraz metody kontroli jakości opieki nad pacjentami. Jest to uaktualnienie pierwszego konsensusu z 2004 r., który pozwolił na wdrożenie w wielu krajach Europy nowoczesnego i efektywnego modelu opieki nad chorymi na mukowiscydozę, pozwalając na znaczne wydłużenie ich czasu przeżycia, zwiększenie populacji chorych osiągających wiek dorosły i poprawę jakości życia pacjentów. Polskie tłumaczenia dokumentów opatrzone są komentarzami polskich ekspertów z dziedziny mukowiscydozy, którzy zestawiają międzynarodowe zalecenia z realiami polskimi, tworząc jednocześnie gotowe drogowskazy działania dla decydentów systemu ochrony zdrowia, dla
których długość życia chorych na mukowiscydozę i udział procentowy chorych dorosłych jest bardzo czułym wskaźnikiem jakości systemu opieki zdrowotnej.

Notatka prasowa, sierpień 2019

Projekt HIT-CF – opracowanie spersonalizowanej terapii dla chorych na mukowiscydozę (CF) mających rzadkie typy mutacji w genie CFTR.

Gazeta Lekarska 17/04/2018;

„Ze strychu do skrzydła. Leczenie mukowiscydozy na światowym poziomie”

Gazeta Lekarska nr 15/3/2019

„Wszystko co najlepsze,” wywiad z dr n. med. Krystyną Popławską konsultantem chorób płuc wieku dziecięcego oraz mukowiscydozy dorosłych i dzieci na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Redakcja i Autorzy

Pediatria Polska 91s (2016)

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – wytyczne i najlepsze praktyki

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s30-s53

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s54-s58

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – zarys kształtu centrum mukowiscydozy

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s2-s53

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s24-s19

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – zarządzanie jakością w zakresie mukowiscydozy

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s 59-78

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s 79

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz