Najnowsze wytyczne i publikacje naukowe

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Artykuł redakcyjny

Pediatria Polska 91s (2016) s1

Redakcja i Autorzy

Pediatria Polska 91s (2016)

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – wytyczne i najlepsze praktyki

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s30-s53

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s54-s58

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – zarys kształtu centrum mukowiscydozy

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s2-s53

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s24-s19

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – zarządzanie jakością w zakresie mukowiscydozy

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s 59-78

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s 79