Przydatne publikacje i linki

Mukowiscydoza choroba wieloukładowa, książka pod red. prof. Doroty Sands

KOMPAS

ReKOMendacje PostępowAnia w mukowiScydozie (cystic fibrosis; CF) dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS CF – część 1

ReKOMendacje PostępowAnia w mukowiScydozie (cystic fibrosis; CF) dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS CF – część 2

Fizjoterapia chorych na mukowiscydozę; Autor: Teresa Orlik

Raport 2019. Opieka nad chorymi na mukowiscydozę w Polsce. Stan obecny i rekomendacje poprawy.

 CF Trust kliknij

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Redakcja i Autorzy

Pediatria Polska 91s (2016)

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – wytyczne i najlepsze praktyki

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s30-s53

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s54-s58

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – zarys kształtu centrum mukowiscydozy

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s2-s53

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s24-s19

 kliknij i przeczytaj   kliknij i pobierz

Standardy opieki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – zarządzanie jakością w zakresie mukowiscydozy

Praca Poglądowa

Pediatria Polska 91s (2016) s 59-78

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Komentarz do Pracy Poglądowej

Pediatria Polska 91s (2016) s 79

 kliknij i przeczytaj  kliknij i pobierz

Publikacje Członków PTM

w budowie