Kontakt – Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy

Siedziba / Adres rejestrowy:
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Łomianki
e-mail: ptm@imid.med.pl
www.pcfs.pl
NIP 527-25-56-748

REGON 140576243

nr rachunku w PLN prowadzonego przez Bank Millennium SA:

54 1160 2202 0000 0001 0043 3438

Kod BIC/SWIFT: BIGBPLPW

nr rachunku w EUR prowadzonego przez Bank Millennium SA:

IBAN: PL 17 1160 2202 0000 0003 9241 2640

Kod BIC/SWIFT: BIGBPLPW