Informacje dla koordynatorów ośrodków Europejskiego Rejestru Mukowiscydozy

Plik do transferu pacjentów można pobrać tutaj. Po wypełnieniu należy go przesłać na adres: servicedesk@ecfregistry.eu

Dane za rok 2023. będą wprowadzane na początku 2024r. W związku z tym, termin transferów pacjentów pomiędzy ośrodkami to 31.12.2023.