Formularz ten ma za zadanie usprawnić zbieranie i przekazywanie danych do Europejskiego Rejestru Mukowiscydozy. Informacje i dane może wstępnie uzupełnić sam pacjent, a następnie przekazać je lekarzowi w swoim ośrodku mukowiscydozy.