Zarząd Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Prezydium

Prezes – Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

W-ce Prezes – dr n. med. Andrzej Pogorzelski

Sekretarz – dr n. med. Ewa Sapiejka

Skarbnik – Dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

Członkowie Zarządu

Dr  n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Dr  n. med. Grzegorz Gąszczyk

Dr  n. med. Paweł Gonerko

Dr  n. med. Wojciech Skorupa

lek. Łukasz Woźniacki

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Anna Popiel

Dr n .med. Agnieszka Koniarek-Maniecka

lek. Adam Słowikowski

Honorowy Sąd Koleżeński

dr hab. n. med. Alina Minarowska

lek. Teresa Ruszczyk- Bilecka

lek. Maria Trawińska-Bartnicka

Członkowie Honorowi

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

Dr n. kul. fiz. Teresa Orlik

Prof. dr hab. n. med. Halina Woś

O Zarządzie PTM

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Prezes PTM Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands uczyła się mukowiscydozy u najlepszych. Podczas wieloletniej pracy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie odbyła liczne staże szkoleniowe w najlepszych ośrodkach pulmonologicznych m.in. Royal Brompton Hospital w Londynie oraz Uniwersyteckiej Klinice Pulmonologii i Alergologii w Grazu – jako stypendystka American-Austrian Foundation. Badania habilitacyjne prowadziła podczas rocznego stypendium na Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Know-how zdobyte w pionierskim ośrodku mukowiscydozy w Polsce (IMiD w Warszawie) oraz najlepszych ośrodkach europejskich przekazuje członkom swojego wielodyscyplinarnego zespołu, który jest unikatowy w Polsce i już znany za granicą. Ze SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym związana jest od stycznia 2017r, gdzie pełni funkcję Kierownika Centrum Leczenia Mukowiscydozy (CLM). Jako pracownik naukowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie kieruje także Zakładem i Kliniką Mukowiscydozy zlokalizowaną obecnie na bazie Oddziału Chorób Płuc Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.
Jako uznany ekspert międzynarodowy jest współautorką standardów europejskich dotyczących leczenia i organizacji centrum mukowiscydozy, które skutecznie implementuje w Centrum Leczenia Mukowiscydozy, będącym obecnie modelowym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy w Polsce.
Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands posiada specjalizacje z zakresu pediatrii, alergologii, chorób płuc oraz chorób płuc dzieci. Jest autorką ponad 100 publikacji ( w tym ponad 30 prac naukowych z IF ). Tytuł Profesora zwyczajnego otrzymała w 2016 roku. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Członkowie Zarządu

Dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Członek Zarządu Dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Specjalizacje : pediatria, choroby płuc, choroby płuc dzieci. W zawodzie pracuję 35 lat. W 1993 roku otrzymałam tytuł doktora nauk medycznych. Od 1 stycznia 2002 roku jestem   ordynatorem  Oddziału Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem  Niemowlęcym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Celem działania i pracy oddziału jest udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjnych w zakresie chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń pneumonologicznych i alergicznych. Obejmujemy kompleksową opieką pacjentów z mukowiscydozą.  Realizujemy programy promocji zdrowia. W 2004  roku ukończyłam  podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu „ Zarządzanie w ochronie zdrowia.” Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Pulmonologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa  Mukowiscydozy. W latach 2015 – 2017  byłam Konsultantem wojewódzki w dziedzinie: Chorób płuc dzieci  dla województwa kujawsko -pomorskiego. Od 1993 roku działam  w Samorządzie Lekarskim, zarówno w strukturach lokalnych – Bydgoska Izba Lekarska jak i krajowych – Naczelna Rada Lekarska, Krajowe Zjazdy Lekarzy kolejnych kadencji. Jestem przedstawicielem  Samorządu Lekarskiego w pracach komisji egzaminacyjnych w ramach specjalizacji z pediatrii oraz w egzaminach kwalifikujących do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach podstawowych i szczegółowych medycyny. Przewodniczyłam, lub byłam członkiem licznych komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów dziecięcych i noworodkowych. Jestem członkiem  Zespołu Ekspertów CMKP do zaopiniowania danych o spełnieniu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego / prowadzenia staży kierunkowych w dziedzinie chorób płuc dzieci.

Członkowie Honorowi

dr n. kul. fiz. Teresa Orlik

Członek Honorowy dr n. kul. fiz. Teresa Orlik

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Rehabilitacji Ruchowej, doktor kultury fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej, specjalista fizjoterapii, kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Od 34 lat związana z chorymi na mukowiscydozę. Od 1993 członek Zarządu Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy, a od 2006 Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy. W latach 1995-2002 pełniąca funkcję Sekretarza i od 2006 nieprzerwanie do chwili obecnej funkcję Skarbnika. Od 1997 Członek Międzynarodowej Grupy Fizjoterapeutów zajmujących się mukowiscydozą (IPG(CF)). Uczestniczka stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii ukierunkowanego na opiekę nad chorym na mukowiscydozę oraz 28 kursów zagranicznych i krajowych. W latach 1997-2009 Kierownik naukowy i wykładowca na kursach CMKP z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej.  W latach 2003 – 2017 organizatorka kursów dla fizjoterapeutów z zakresu nowoczesnej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę. Autorka wielu publikacji i prac naukowych. Laureatka nagrody Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy za prace z dziedziny mukowiscydozy.