Zarząd Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

W-ce Prezes 

Dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Sekretarz

Dr Wojciech Skorupa

Skarbnik

Dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

Członkowie Zarządu

Dr  n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Dr n. med. Maria Trawińska-Bartnicka

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Dr  n. med. Grzegorz Gąszczyk

Dr  n. med. Andrzej Pogorzelski

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Hanna Dmeńska

Dr n. med. Anna Popiel

Dr n. med. Ewa Sapiejka

Honorowy Sąd Koleżeński

Dr Ewa Pomarańska

Prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Członkowie Honorowi

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

Dr n. kul. fiz. Teresa Orlik

O Zarządzie PTM

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Prezes PTM Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands uczyła się mukowiscydozy u najlepszych. Podczas wieloletniej pracy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie odbyła liczne staże szkoleniowe w najlepszych ośrodkach pulmonologicznych m.in. Royal Brompton Hospital w Londynie oraz Uniwersyteckiej Klinice Pulmonologii i Alergologii w Grazu – jako stypendystka American-Austrian Foundation. Badania habilitacyjne prowadziła podczas rocznego stypendium na Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Know-how zdobyte w pionierskim ośrodku mukowiscydozy w Polsce (IMiD w Warszawie) oraz najlepszych ośrodkach europejskich przekazuje członkom swojego wielodyscyplinarnego zespołu, który jest unikatowy w Polsce i już znany za granicą. Ze SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym związana jest od stycznia 2017r, gdzie pełni funkcję Kierownika Centrum Leczenia Mukowiscydozy (CLM). Jako pracownik naukowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie kieruje także Zakładem i Kliniką Mukowiscydozy zlokalizowaną obecnie na bazie Oddziału Chorób Płuc Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.
Jako uznany ekspert międzynarodowy jest współautorką standardów europejskich dotyczących leczenia i organizacji centrum mukowiscydozy, które skutecznie implementuje w Centrum Leczenia Mukowiscydozy, będącym obecnie modelowym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy w Polsce.
Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands posiada specjalizacje z zakresu pediatrii, alergologii, chorób płuc oraz chorób płuc dzieci. Jest autorką ponad 100 publikacji ( w tym ponad 30 prac naukowych z IF ). Tytuł Profesora zwyczajnego otrzymała w 2016 roku. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

dr hab. med. Szczepan Cofta

W-ce prezes dr hab. med. Szczepan Cofta

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, internista – pulmonolog, pracownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od sierpnia 2001 powołany na stanowisko Naczelnego Lekarza Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Łączy pracę administracyjną na rzecz Szpitala z pracą w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przedmiotem zainteresowań klinicznych w zakresie pulmonologii są: przewlekła niewydolność oddechowa, zburzenia oddychania podczas snu oraz mukowiscydoza dorosłych. Był dwukrotnym stypendystą Rządu Francuskiego oraz przebywał na stażu naukowym w Niemczech. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Jest również Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Członkowie Zarządu

Dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Członek Zarządu Dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Specjalizacje : pediatria, choroby płuc, choroby płuc dzieci. W zawodzie pracuję 35 lat. W 1993 roku otrzymałam tytuł doktora nauk medycznych. Od 1 stycznia 2002 roku jestem   ordynatorem  Oddziału Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem  Niemowlęcym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Celem działania i pracy oddziału jest udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjnych w zakresie chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń pneumonologicznych i alergicznych. Obejmujemy kompleksową opieką pacjentów z mukowiscydozą.  Realizujemy programy promocji zdrowia. W 2004  roku ukończyłam  podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu „ Zarządzanie w ochronie zdrowia.” Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Pulmonologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa  Mukowiscydozy. W latach 2015 – 2017  byłam Konsultantem wojewódzki w dziedzinie: Chorób płuc dzieci  dla województwa kujawsko -pomorskiego. Od 1993 roku działam  w Samorządzie Lekarskim, zarówno w strukturach lokalnych – Bydgoska Izba Lekarska jak i krajowych – Naczelna Rada Lekarska, Krajowe Zjazdy Lekarzy kolejnych kadencji. Jestem przedstawicielem  Samorządu Lekarskiego w pracach komisji egzaminacyjnych w ramach specjalizacji z pediatrii oraz w egzaminach kwalifikujących do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach podstawowych i szczegółowych medycyny. Przewodniczyłam, lub byłam członkiem licznych komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów dziecięcych i noworodkowych. Jestem członkiem  Zespołu Ekspertów CMKP do zaopiniowania danych o spełnieniu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego / prowadzenia staży kierunkowych w dziedzinie chorób płuc dzieci.

Członkowie Honorowi

dr n. kul. fiz. Teresa Orlik

Członek Honorowy dr n. kul. fiz. Teresa Orlik

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Rehabilitacji Ruchowej, doktor kultury fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej, specjalista fizjoterapii, kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Od 34 lat związana z chorymi na mukowiscydozę. Od 1993 członek Zarządu Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy, a od 2006 Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy. W latach 1995-2002 pełniąca funkcję Sekretarza i od 2006 nieprzerwanie do chwili obecnej funkcję Skarbnika. Od 1997 Członek Międzynarodowej Grupy Fizjoterapeutów zajmujących się mukowiscydozą (IPG(CF)). Uczestniczka stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii ukierunkowanego na opiekę nad chorym na mukowiscydozę oraz 28 kursów zagranicznych i krajowych. W latach 1997-2009 Kierownik naukowy i wykładowca na kursach CMKP z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej.  W latach 2003 – 2017 organizatorka kursów dla fizjoterapeutów z zakresu nowoczesnej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę. Autorka wielu publikacji i prac naukowych. Laureatka nagrody Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy za prace z dziedziny mukowiscydozy.