Dokumenty organizacyjne

Kalendarz PTM

Wydarzenia

Ośrodki leczenia mukowiscydozy

Utworzenie aplikacji MukoApp było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska.
Dalszy jej rozwój sponsoruje firma Roche Polska.

O PTM

Kontakt

Zarząd PTM

Członkostwo

Dokumenty organizacyjne

Dla Pacjentów

Wydarzenia

kliknij

Ośrodki leczenia mukowiscydozy

Edukacja dla Profesjonalistów

Konkursy PTM

Dla mediów

Patronat PTM