DZIEŃ 1

„Wyzwania żywieniowe w mukowiscydozie” prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Węglowodany w diecie chorych na mukowiscydozę – dr n. o zdr. Monika Mielus

Co nowego w żywieniu w mukowiscydozie w 2020 r. – Prof. Jarosław Walkowiak

Results of clinical studies conducted during hospitalization of patients, combination of pulmonary rehabilitation and antibiotic therapy. – Prof. Dorota Sands

Clinical practice – the role of pulmonary rehabilitation in post-acute patients. – Prof. Libuse Smolikova

Experience with SIMEOX at the CF Centre Tubingen – Philipp Utz MD, PhD

DZIEŃ 2

Zarządzanie leczeniem mukowiscydozy – Prof. Dorota Sands

Jak to działa – założenia aplikacji MukoApp. – dr Łukasz Woźniacki

Rtg płuc – dr n. med. Maria Uliasz

Usg płuc – dr Joanna Jaworska

Tk płuc – dr n. med. Maria Uliasz

DZIEŃ 4

Zakażenia wielolekoopornymi bakteriami Gram (+) u chorych na mukowiscydozę – dr Wojciech Skorupa

Zakażenia wielolekoopornymi bakteriami Gram (-) u chorych na mukowiscydozę – dr med. Agata Nowicka 

Co warto wiedzieć o wentylacji nieinwazyjnej w mukowiscydozie – dr n. med. Aleksander Kania

Galeria zdjęć z XIX Konferencji

XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy zakończona. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a wykładowcom za wygłoszenie wspaniałych wykładów!

Szczególne podziękowania dla sponsorów.

XIX Conference of the Polish Cystic Fibrosis Society has ended. We would like to thank all the participants for their participation, and the speakers for giving great lectures!

Our special thanks go to the sponsors of the event.