Film promujący aktywność fizyczną.

Film promujący aktywność fizyczną.