Członkostwo

Składka i numer konta

Składka członkowska: 100zł

Składka dla nowo przyjętych członków (JEDNORAZOWO): 150zł

Konto: Bank Millennium S.A. Nr 54 1160 2202 0000 0001 0043 3438

Deklaracja członkowska

Członkostwo

Składka i numer konta

Składka dla stałych członków: 100zł

Składka dla nowo przyjętych członków(JEDNORAZOWO): 150zł

Konto: Bank Millennium S.A. Nr 54 1160 2202 0000 0001 0043 3438

Deklaracja członkowska

Kto może zostać członkiem PTM

Członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy może zostać osoba pełnoletnia zaangażowana zawodowo w opiekę nad chorymi na mukowiscydozę lub w badania naukowe poświęcone mukowiscydozie.

  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres Zarządu. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych PTM decyduje Zarząd w formie uchwały.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ – Po pozytywnej decyzji Zarządu PTM nowy członek Towarzystwa zobowiązany jest do uregulowania pierwszej składki członkowskiej w wysokości 150 zł. Każda kolejna składka członkowska wynosi 100zł.

Korzyści z Członkostwa

Członkostwo w PTM daje możliwość:

 • udziału w zjazdach, konferencjach i posiedzeniach naukowych PTM
 • rozwijania badań naukowych
 • poszerzanie wiedzy na temat mukowiscydozy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz chorych na mukowiscydozę
 • działania na rzecz integracji wszystkich ośrodków i osób zajmujących się problematyką mukowiscydozy w Polsce
 • doskonalenia modelu opieki nad chorym na mukowiscydozę i jego rodziną
 • współuczestniczenia w opracowywaniu programów opieki zdrowotnej i doskonaleniu przepisów w  dziedzinie mukowiscydozy
 • Członkostwo w PTM zapewnia: minimalne koszty udziału w konferencjach PTM

Prawa i obowiązki członka PTM

Członkowie zwyczajni PTM mają:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
 • prawo uczestniczenia w zebraniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa
 • prawo korzystania z pomocy Towarzystwa w ramach działalności statutowej
 • prawo noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa

Członkowie zwyczajni PTM zobowiązani są:

 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa
 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
 • postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między członkami inie naruszać solidarności organizacyjnej
 • regularnie płacić składki członkowskie.