Program Szkolenia

Program Szkolenia -UWAGA – Zmiany w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej!!! –

Program edukacyjny: Mukowiscydoza dla Lekarzy Rodzinnych

w ramach grantu firmy Vertex Pharmaceuicals (Poland) Sp. Z o.o.

Spotkanie  w dniu 24.04.2020: Optymalizacja opieki nad pacjentami z mukowiscydozą

9:00- 09:15 Powitanie I wprowadzenie – Prof. Dorota Sands/dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

09:15- 10:15 Stan odżywienia w mukowiscydozie- dr n. o zdr.  Monika Mielus                     

10:15- 11:15  Powikłania mukowiscydozy – dr n. med Justyna Milczewska                     

11:15-11:30 Pytania i odpowiedzi do przedstawionych tematów – dr n. med Justyna Milczewska/dr n. o zdr.  Monika Mielus

11:30-11:45  Przerwa kawowa

11:45-12.45 Innowacyjne terapie w leczeniu mukowiscydozy –  dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

12:45- 13:45 Problemy psychologiczne w mukowiscydozie – dr n. o zdr. Urszula Borawska-Kowalczyk

13:45- 14:00 Pytania i odpowiedzi do przedstawionych tematów- dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko /  dr n. o zdr. Urszula Borawska-Kowalczyk

14:00- 14:45 Przerwa obiadowa

14:45-15:45 Opieka koordynowana nad pacjentami z mukowiscydozą – Prof. Dorota Sands

15:45-16:45 Warsztaty: Prezentacja przypadków klinicznych i praktyczne zastosowanie wytycznych opieki nad pacjentami z mukowiscydozą – dr n. med Justyna Milczewska

16:45-17:00 Przerwa kawowa

17:00-17:30 Dyskusja – dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko/ dr n. med Justyna Milczewska

17:30-18:00  Podsumowanie i zakończenie spotkania – Prof. Dorota Sands/dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko