Film promujący aktywność fizyczną wśród chorych na mukowiscydozę