XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTM

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTM

 XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTM

23 września 2016, Dziekanów Leśny

Temat przewodni: Europejskie Standardy Diagnostyki i Leczenia Mukowiscydozy – aktualizacja i implementacja

Materiały konferencyjne:

Szczegółowy program