O nas

Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, skupia w swoich szeregach lekarzy specjalistów zgłębiających problematykę najczęstszej choroby genetycznej ludzi rasy białej. Zaletą PTM jego interdyscyplinarność, tzn. że Towarzystwo zrzesza nie tylko lekarzy różnych specjalności ale również genetyków, psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków, laborantów i pielęgniarki.

Mukowiscydoza jest jak dotąd chorobą nieuleczalną, ale przestrzeganie właściwych zasad leczenia i opieki nad chorymi może znacznie wydłużyć okres przeżycia. Zadaniem lekarzy skupionych w PTM jest wypracowanie tych zasad i dążenie do ich wprowadzenia i przestrzegania w procesie leczenia. Wyrażamy nadzieję, że przestrzeganie tych zasad przede wszystkim przez kadrę medyczną i pielęgniarską, ale także przez samych chorych przyczyni się do podniesienia jakości życia polskich chorych na mukowiscydozę.

Historia PTM

Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy powstało w 2006 roku z przekształcenia Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy, która 5.11.1993 roku została powołana przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym. Założycielami Grupy było 40 naukowców i lekarzy prowadzących badania nad mukowiscydozą. Obecnie PTM skupia w swoich szeregach około 140 członków.

Lekarzami i naukowcami skupionymi w PTM są wybitni specjaliści z dziedzin ściśle związanych z chorobami takimi jak pulmonologia, gastroenterologia, genetyka, ale także psychologia, fizjoterapia i dietetyka oraz laboranci i pielęgniarki.

O nas

Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, skupia w swoich szeregach lekarzy specjalistów zgłębiających problematykę najczęstszej choroby genetycznej ludzi rasy białej. Zaletą PTM jego interdyscyplinarność, tzn. że Towarzystwo zrzesza nie tylko lekarzy różnych specjalności ale również genetyków, psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków, laborantów i pielęgniarki.

Mukowiscydoza jest jak dotąd chorobą nieuleczalną, ale przestrzeganie właściwych zasad leczenia i opieki nad chorymi może znacznie wydłużyć okres przeżycia. Zadaniem lekarzy skupionych w PTM jest wypracowanie tych zasad i dążenie do ich wprowadzenia i przestrzegania w procesie leczenia. Wyrażamy nadzieję, że przestrzeganie tych zasad przede wszystkim przez kadrę medyczną i pielęgniarską, ale także przez samych chorych przyczyni się do podniesienia jakości życia polskich chorych na mukowiscydozę.

Historia PTM

Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy powstało w 2006 roku z przekształcenia Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy, która 5.11.1993 roku została powołana przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym. Założycielami Grupy było 40 naukowców i lekarzy prowadzących badania nad mukowiscydozą. Obecnie PTM skupia w swoich szeregach około 140 członków.

Lekarzami i naukowcami skupionymi w PTM są wybitni specjaliści z dziedzin ściśle związanych z chorobami takimi jak pulmonologia, gastroenterologia, genetyka, ale także psychologia, fizjoterapia i dietetyka oraz laboranci i pielęgniarki.

Zarząd PTM

Członkostwo

Dokumenty

Ośrodki leczenia mukowiscydozy w Polsce

Patronat PTM

Cele działania PTM

  • Rozwijanie badań naukowych

  • Poszerzanie wiedzy na temat mukowiscydozy

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz chorych na mukowiscydozę

  • Działanie na rzecz integracji wszystkich ośrodków i osób zajmujących się problematyką mukowiscydozy w Polsce

  • Doskonalenie modelu opieki nad chorym na mukowiscydozę i jego rodziną

  • Popularyzowanie i propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o mukowiscydozie

  • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową

  • Kształtowanie wśród członków Towarzystwa postaw społecznych i etycznych oraz rozwijanie zasad deontologii medycznej i dbałość o ich przestrzeganie

  • Współpraca z towarzystwami naukowymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz chorych na mukowiscydozę