Mukomarsz – Krok ku zdrowiu – Masłów k. Kielc 24.10.2019 –  fotoleracja

Mukomarsz – Krok ku Zdrowiu – Masłów k. Kielc 24.10.2019 –  fotoleracja