Ośrodki leczenia mukowiscydozy w Polsce

Ośrodki kompetencji:

Dziekanów Leśny (Warszawa)

Chorzy do 18 roku życia

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Centrum Leczenia Mukowiscydozy

ul. Marii Konopnickiej 65

05-092 Dziekanów Leśny

e-mail: clm@szpitaldziekanow.pl

tel: 22-76-57-402

 Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Rabka-Zdrój

Chorzy do 18 roku życia

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój
Klinika Pneumonologii

ul. Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka-Zdrój

Tel: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00

Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof.nadzw. IGiCHP

Poznań

Dorośli

 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Oddział Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

ul. Długa 1/2

61-848 Poznań

e-mail: szpital@skpp.edu.pl

tel: 61-854 90 00

Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel

dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Warszawa

Dorośli

 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

I Klinika Chorób Płuc

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa

e-mail: www.igichp.edu.pl

tel: 22 43 12 143

dr Wojciech Skorupa

Poznań

Chorzy do 18 roku życia

 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

e-mail: klinikapad@skp.ump.edu.pl

tel: 61-849-1313

Prof. dr hab. Anna Bręborowicz

Gdańsk

Chorzy do 18 roku życia i dorośli

Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego

Poradnia Mukowiscydozy

ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk

tel: 58-554-3165

Dr Maria Trawińska

Rabka-Zdrój

Chorzy do 18 roku życia

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy

ul. Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka-Zdrój

tel: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00

Dr hab.n. med. Henryk Mazurek, prof.nadzw. IGiCHP

Poznań

Chorzy do 18 roku życia

 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

I Katedra Pediatrii

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

tel: 61-849-1580

  Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

dr hab. Aleksandra Lisowska

Karpacz

Chorzy do 18 roku życia i dorośli

 Centrum Medyczne Karpacz

ul. Myśliwska 13

58-540 Karpacz

e-mail: kontakt@cmkarpacz.pl

tel: 883 358 135, 883 358 138

Dr  n. med. Grzegosz Gąszczyk

Ośrodki regionalne:

Bydgoszcz

Chorzy do 18 roku życia

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Oddział Pediatrii Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym

ul. Jana Karola Chodkiewicza 44

85-667 Bydgoszcz

tel: 52 32-62-100

Dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Kraków

Chorzy do 18 roku życia

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Świętego Ludwika

ul.Strzelecka 2

31-503 Kraków

tel: 12-619-8634

Dr Zuzanna Kurtyka

Rzeszów

Chorzy do 18 roku życia

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej

Klinika Alergologii i Mukowiscydozy
tel.17/8664667 (klinika)
tel.17/8664666 (poradnia)

Dr n. med. Marta Rachel; rachel@popia.pl

Ośrodki inne:

Warszawa

Chorzy do 18 roku życia

Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

 dr n. med. Beata Oralewska

Poradnia Pulmonologiczna

dr n. med. Hanna Dmeńska

Katowice

Chorzy do 18 roku życia

 Śląski Uniwersytet Medyczny Górnośląskiego Centrum Zdrowia

Dziecięca Klinika Pediatrii

ul. Medyków 16

40-752 Katowice

tel: 32-207-1700

Prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Wrocław

Chorzy do 18 roku życia

 Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna

ul. Krasińskiego 29

50-450 Wrocław

tel: 501-013-245

Dr Janina Pawłowicz

Białystok

Dorośli

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

tel: 85 746 80 00

Dr n. med. Łukasz Minarowski

Łódź

Chorzy do 18 roku życia

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

tel: 42-6895875 (poradnia, środy)

tel: 42-689-5975 (oddział)

Dr Teresa Ruszczyk-Bilecka

Lublin

Chorzy do 18 roku życia

Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcym w Lublinie

ul. prof. A. Gębali 8, 20-093, Lublin

tel. 817185453/ 477

mail: pulmonologia@uszd.lublin.pl

Prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka – Winiarska

lek. Magdalena Kowalska

dr n. med. Anna Bodajko-Grochowska

dr n. med. Ewelina Wawryk-Gawda

lek. Arkadiusz Jędrzejewski

Lublin

Dorośli

Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
81 724 44 31
dr n. med. Irena Węgrzyn-Szkutnik
dr n. med. Jan Siwiec
lek. Adam Krusiński
lek. Małgorzata Frąk

Białystok 

Dzieci

 Poradnia Leczenia Mukowiscydozy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa

ul. Jerzego Waszyngtona 17

15-274 Białystok

tel: 85 7450585

 Dr hab. n. med. Alina Minarowska

Szczecin

Chorzy do 18 roku życia i dorośli

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii

ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

tel. 91 8806 559

pediatria1@szpital-zdroje.pl

dr n. med. Paweł Gonerko