Film promujący aktywność fizyczną

Film promujący aktywność fizyczną wśród chorych na mukowiscydozę